METAALUNIEVOORWAARDEN (op al onze leveringen zijn deze voorwaarden van kracht)

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Koninklijke Metaalunie

Algemene voorwaarden Koninklijke Metaal Unie

Juridische Informatie.
Van Knippenberg Metaalindustrie B.V.

Postadres:
Van Knippenberg Metaalindustrie B.V.
Postbus 67
5320 AB Hedel
K.v.K. Tiel Dossiernr. 11057171
Telefoon:
E-Mail: info@vanknippenberg.nl

Bezoekadres:
Van Knippenberg Metaalindustrie B.V.
Baronieweg 11
5321 JV Hedel

Copyright:
© Copyright 2004-2015,
Van Knippenberg Metaalindustrie B.V., Nederland.

Alle rechten voorbehouden.
De inhoud van deze website inclusief ontwerp, tekst, plaatjes, de selectie en rangschikking zijn eigendom van Van Knippenberg Metaalindustrie B.V. en zijn onderdeel van de bescherming van het copyright.

Daarom is het niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiëren, distribueren of veranderen voor commerciële doeleinden, of om een deel beschikbaar te stellen aan derden.

Trademarks:
Tenzij anders genoemd zijn alle trademarks op de Van Knippenberg metaalindustrie-website, tenzij anders aangegeven, eigendom van Van Knippenberg Metaalindustrie B.V.

Gebruik:
Het gebruik van enig materiaal op deze website vereist uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Knippenberg Metaalindustrie B.V.